Tietosuojaseloste

Etusivu / Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Seloste sisältää Lions Club Jaala ry:n

  • internetsivustojen käyttöehdot
  • selosteet asiakas- ja markkinointirekistereistä.

Yhdistyksemme noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta internetsivuston käyttäjät ja markkinointirekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla aina internetsivustoltamme.

INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ

Lions Club Jaala ry sitoutuu suojaamaan vierailijoiden yksityisyyden tarjoamallaan internetsivustolla ja siihen liittyvillä keskustelufoorumeilla sekä tietokannoissa. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa meidän ja palvelun käyttäjän välillä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa. Käyttäessäsi Sivustoa, hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

MUU KUIN HENKILÖTIETO

Toimittaja voi kerätä käyttäjiltään muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa useilla eri tavoilla. Tämä tieto on tarpeellista Sivuston käytön seurannan kannalta ja käytämme tietoa parantaaksemme Sivustoa.

HENKILÖTIETO

Toimittaja kerää ja käsittelee tiettyjä Sivuston käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka Käyttäjä on itse toimittanut erilaisilla yhteydenottopyyntölomakkeilla Toimittajan sivuston kautta tai sähköpostilla.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää Käyttäjälle kohdennettuja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, hän voi estää tietojensa käyttämisen lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen ejt.niskala@gmail.com tai muuttamalla tai poistamalla tietonsa markkinointiviestien yhteydessä olevien linkkien kautta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän oikeudesta katso alempana markkinointi- ja asiakasrekisteri.

TIETOJEN LUOVUTUS

Toimittaja voi toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen käyttö- ja käyttäjätietoja sekä muita kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä tunnistetietoja.

TURVALLISUUS

Sivusto on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Sivuston tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Lue lisää evästeiden käytöstä.

HYVÄKSYNNÄT

Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Sivuston kautta, käyttäjä on antanut meille ja/tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti. Sivustolla annettu hyväksyntä koskee ainoastaan Sivustolle tallennettua käyttäjätietoa. Mikäli käyttäjä on toimittanut tiedot meille muutoin kuin Sivuston kautta, kyseisten tietojen käyttöön ei vaikuta Sivustolla annettuun hyväksyntään.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Esimerkiksi, meille markkinointia tai yhteystietolomakkeita toteuttava palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen asianmukaiset suojatoimet on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen ns. Privacy Shield – järjestelyyn.

Lue Privacy Shield järjestelystä täältä https://www.privacyshield.gov/welcome.

MUUT SIVUSTOT

Sivustomme voi sisältää linkkejä muille sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

Markkinointi- ja asiakasrekisterit

REKISTERIENPITÄJÄ JA REKISTERIT

Rekisterienpitäjä

Lions Club Jaala ry, Kimolantie 174, 47710 Kouvola Y-tunnus 0934316-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Eero Niskala, ejt.niskala@gmail.com, puh 0447847411

REKISTEREIHIN TALLENNETUT TIEDOT

Rekisterit sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan julkisten internetsivujemme kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista tai tuotteiden tilauksista. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada myös muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tällaisia ovat mm. markkinointi- ja messutapahtumat tai julkiset lähteet, kuten kaupparekisteri.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta tällöin emme mahdollisesti pysty tarjoamaan sinulle palveluamme.

Yhdistyksemme jäsenten käyttöoikeustiedot välittyvät markkinointirekisteriin ohjelmistojen käyttäjähallinnan kautta.

Säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekistereissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia muita tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Myynti ja markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme esimerkiksi uusista tuotteista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita tuotteita tai palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme verkkosivuston tietoturvasta ja verkkosivun laadun parantamiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja toimintamme johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa tuotteemme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palvelujemme kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen.

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle lukuun ottamatta viranomaisen esittämää tietopyyntöä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Yhdistyksemme henkilöiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Alihankkijoitamme

Nettisivulomakkeet: Jotform kuuluu Privacy Shieldin piiriin: https://www.privacyshield.gov/list

Googlen Tag Manager ja Google Analytics (tietojen turvaaminen): https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

Asiakasrekisterimme ja laskutustiedot ovat kotimaisessa turvatussa webhotellissa: Nettihotelli

Sivustolla tapahtuvat maksut tapahtuvat kotimaisessa varmennetussa ja turvallisessa Checkout maksujärjestelmässä, jos meille ei välity tallennettavaksi mitään muuta tietoa kuin maksajan nimi, summa ja viitenumero.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen ejt.niskala@gmail.com.

TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tämän johdosta henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

YHTEYDENOTOT

Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella ejt.niskala@gmail.com .